Informiraju,  Istraživačko novinarstvo

Gimnazijski kolokvijaši o maturi

Matura nam se približava i postaje sve popularnija tema u medijima, a isto tako se u javnosti diskutiraju rezultati matura, u kojima neki odlični učenici postignu loš rezultat, dok neki prosječni učenici nadmaše svoj školski uspjeh. Kako to komentiraju naši maturanti?

Mislim da se takve situacije događaju zbog rascjepkanosti školskog gradiva na ispite. Školski ispiti pokrivaju duboko znanje o specifičnom gradivu, dok ispit na maturi obuhvaća osnovno znanje iz gradiva prethodnih četiri godine srednje škole, zbog čega je lakše pripremiti se za maturu. Mislim da su neki ispiti u školi puno teži od mature.

Ela Dolenac, 4. b

Mišljenja sam da je vrlo teško dobiti odličnu ocjenu u gimnaziji ako niste odlikaš koji puno uči. Mislim da matura pokazuje kako su svi učenici zapravo podjednaki i u istom rangu, bez obzira na zaključni prosjek i vrste ocjena u imeniku. Učenici koji prolaze s odličnom zaključnom ocjenom tipično uče određeno gradivo napamet za jedan određen ispit, zbog čega njihovo znanje brzo „ispari“, a takvi često padaju na maturi. Što se tiče učenika koji su ostvarili puno bolji rezultat na maturi, smatram da je to zato što su se ti učenici pripremili na vrijeme i uspješno organizirali ispitno gradivo. Samo zato što se netko manje trudio u školi, ne znači da nije inteligentan. Isto tako, napomenula bih da na rezultate utječe i stres, zbog kojeg učenici koji pišu maturu često gube koncentraciju i pritom ostanu bez potrebnih bodova na ispitima.

Bianca Blaha, 4. e

Ela Dolenac (4. b), Bianca Blaha (4. e), Karolina Kiš (4. e), Lukrecia Jelić Balta (4. a)

Smatram da se to događa iz više razloga. Neki odlični učenici imaju poklonjene ocjene koje nisu zaslužili pa na maturi pokažu svoje pravo znanje, a ostali precijene svoje znanje i sposobnosti i odbiju se pripremiti za maturu. Što se tiče učenika koji ostvare puno bolji rezultat na maturi, smatram da su ti učenici bili svjesni činjenice da nisu imali dovoljno znanja da prođu maturu, stoga su se odlučili ozbiljno pripremiti za nju, što se na kraju i isplatilo.

Karolina Kiš, 3. d

Na neki način me i ne čudi velika razlika u zaključnim ocjenama i ocjenama s mature. U našoj školi profesori zaključuju onakve ocjene kakve su učenici zaslužili svojim radom i ne bih rekla da je problem u profesorima. Problem je u današnjim generacijama maturanata. Kako sam do sad dobila dojam: maturant koji je imao zaključnu ocjenu odličan iz određenog predmeta, neće se toliko pripremati za maturu jer je previše samouvjeren, dok maturant koji je imao lošiju zaključnu ocjenu iz određenog predmeta, shvaća da više vremena mora provesti pripremajući se za isti na maturi. Jednostavna formula za uspješan prolazak na maturi, imao dobre ili loše zaključne ocjene, su pripreme.

Lara Sić, 4. c

Lara Sić, 4. c

Osobno smatram da su takvi slučajevi odraz stresa koji donosi matura. Zbog toga što matura sadrži cjelokupno školsko gradivo, problem je pripremiti se za maturu, zato što su se učenici navikli na pripremanje za ispit iz samo jednog određenog gradiva. Također, mislim da tu postoji i utjecaj navučenih ocjena koje nisu odraz pravog znanja, što objašnjava slabije ocjene na maturi kod određenih odlikaša.

Lukrecia Jelić Balta, 4. a

Mislim da rezultati mature ovise o ozbiljnosti učenika koji je pišu. Za učenike koji su ostvarili bolju ocjenu na maturi smatram da su shvatili značaj mature i odlučili se ozbiljno pripremiti za nju. U vezi odlikaša koji ostvare lošiji rezultat na maturi, mislim da su ti učenici krivo pretpostavili kako njihove ocjene prikazuju njihovo trajno, realno znanje i da se iz tog razloga nisu odlučili pripremiti za maturu. U svakom slučaju, presudna je organiziranost.

Hana Laura Jalušić, 4. b

Hana Laura Jalušić, 4. b

Tekst i fotografije: Ivan Zrilić, 4. e